Terma dan Syarat

Pengenalan

 

Penggunaan maklumat peribadi anda: Dasar maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, atau yang anda berikan kepada kami, akan disimpan dan digunakan oleh kami.

 

Penggunaan maklumat peribadi anda

Kami boleh mengumpul dan menggunakan maklumat berikut mengenai anda:

 • maklumat yang anda sediakan dengan mengisi borang di Laman kami. Ini termasuk maklumat yang disediakan semasa mendaftar untuk menggunakan Laman kami (jika berkenaan), melanggan perkhidmatan kami (jika berkenaan), pesanan barangan melalui Laman kami, memperibadikan Laman kami dengan keutamaan anda, menghantar bahan atau meminta perkhidmatan lanjut;

 • maklumat yang dikemukakan apabila anda memasuki pertandingan atau kenaikan pangkat atau apabila anda menjawab kaji selidik dan / atau apabila anda melaporkan masalah kepada Laman kami;

 • jika anda menghubungi kami, kami boleh menyimpan rekod itu;

 • butiran transaksi yang anda lakukan melalui Laman kami dan pemenuhan pesanan anda. Walau bagaimanapun, kami tidak menyimpan maklumat pembayaran anda; butiran lawatan anda ke Laman kami termasuk, tetapi tidak terhad kepada, URL yang anda gunakan untuk masuk ke Laman kami, carian yang anda buat, data trafik, data lokasi, weblog dan data komunikasi lain, sama ada ini diperlukan untuk tujuan pengebilan kami sendiri atau sebaliknya dan sumber yang anda akses;

 • maklumat mengenai diri anda yang disediakan oleh anda kepada kami untuk tujuan tertentu.

Untuk membantu kami memperbaiki perkhidmatan kami, jika anda menghantar maklumat peribadi kami yang mengenali anda melalui e-mel, kami boleh menyimpan e-mel anda dan alamat e-mel anda. Kami juga boleh mengumpul maklumat yang tersedia dari penyemak imbas anda. Kami mungkin mengumpul maklumat mengenai komputer anda, termasuk alamat IP anda, sistem operasi dan jenis penyemak imbas, untuk pentadbiran sistem dan melaporkan maklumat agregat kepada pengiklan / rakan kongsi kami. Ini adalah data statistik mengenai tindakan dan pola pelayaran pengguna kami, dan tidak mengenal pasti individu. Atas sebab yang sama, kami boleh mendapatkan maklumat mengenai penggunaan internet umum anda dengan menggunakan fail cookie yang biasanya disimpan pada hard drive komputer anda (seperti kebanyakan laman web). Maklumat terperinci mengenai penggunaan kuki kami dinyatakan dalam Bahagian 2 dasar ini.

 

Maklumat peribadi sensitif

Umumnya kita tidak berusaha mengumpulkan "maklumat peribadi sensitif" - iaitu, maklumat yang berkaitan dengan: bangsa atau etnik asal; pendapat politik; agama atau kepercayaan lain yang serupa; keahlian kesatuan sekerja; kesihatan fizikal atau mental; orientasi seksual; rekod jenayah. Kami mengesyorkan agar anda tidak memberikan maklumat sedemikian kepada kami. Sekiranya anda memilih untuk melakukannya untuk apa-apa sebab, ini bermakna bahawa anda telah memberikan (dan kami menerima) persetujuan anda yang jelas untuk kami menggunakan maklumat tersebut atas sebab-sebab yang dijelaskan dalam dasar ini, atau seperti yang dijelaskan pada masa anda memberikan maklumat tersebut.

 

Di mana / bagaimana kami menyimpan maklumat anda

Maklumat yang kami kumpulkan daripada anda boleh dipindahkan ke, dan disimpan di, destinasi di luar Kawasan Ekonomi Eropah ("EEA"). Ia juga boleh diproses oleh kakitangan yang beroperasi di luar EEA yang bekerja untuk kami atau untuk salah satu pembekal kami. Kakitangan sedemikian mungkin terlibat dalam, antara lain, pemenuhan pesanan anda, pemprosesan butiran pembayaran anda dan penyediaan perkhidmatan sokongan (i.e. pengurusan proses tinjauan dll.). Dengan menghantar maklumat peribadi anda kepada kami, anda bersetuju untuk pemindahan, penyimpanan atau pemprosesan ini. Kami akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan maklumat anda dirawat dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi dan Cookie ini. Semua maklumat yang anda berikan kepada kami disimpan di pelayan selamat kami. Urus niaga pembayaran akan disulitkan menggunakan teknologi SSL. Di mana kami telah memberikan anda (atau di mana anda telah memilih) kata laluan yang membolehkan anda mengakses bahagian tertentu di Laman kami, anda bertanggungjawab untuk menyimpan kata laluan ini dengan sulit. Kami meminta anda untuk tidak berkongsi kata laluan dengan sesiapa sahaja.

Keselamatan maklumat yang dikongsi

Malangnya, penghantaran maklumat melalui internet tidak sepenuhnya selamat. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat anda yang dihantar ke Laman kami, sebarang penghantaran adalah risiko anda sendiri. Sebaik sahaja kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk cuba menghalang akses yang tidak dibenarkan dan memerlukan pembekal kami untuk melakukan perkara yang sama.

 

Penggunaan maklumat anda

Kami menggunakan maklumat yang diadakan mengenai anda dengan cara berikut:

 • untuk pentadbiran Laman;

 • untuk memastikan bahawa kandungan dari Laman kami disajikan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer anda;

 • untuk memberikan anda maklumat, produk atau perkhidmatan yang anda minta secara tegas dari kami atau yang kami rasa mungkin menarik minat anda, di mana anda telah bersetuju untuk dihubungi untuk tujuan tersebut;

 • untuk memproses dan menyampaikan pesanan anda dan menjawab sebarang pertanyaan atau permintaan maklumat daripada anda;

 • untuk membolehkan anda untuk mengambil bahagian dalam ciri interaktif perkhidmatan kami, apabila anda memilih untuk berbuat demikian;

 • untuk memberikan akses enjin carian kepada maklumat yang tersedia secara terbuka di profil anda jika tetapan anda membenarkan;

 • untuk memaklumkan anda mengenai perubahan kepada perkhidmatan kami; untuk menjalankan apa-apa kewajipan atau memberikan anda apa-apa perkhidmatan, fungsian atau kandungan lain yang anda bersetuju secara khusus di Laman ini.

 

Kami tidak akan menggunakan maklumat anda untuk menghantar bahan pemasaran melainkan anda meminta kami menghantarnya kepada anda atau bersetuju dengan kami menghantarnya kepada anda.

 

Pendedahan maklumat anda

Kami tidak menjual senarai pelanggan kami dan kami tidak akan meluluskan butiran anda kepada pihak ketiga untuk apa-apa tujuan kecuali anda telah bersetuju dengan kami berbuat demikian melainkan jika ada sebab-sebab berikut:

 

 • sekiranya kita menjual atau membeli apa-apa perniagaan atau aset, dalam hal ini kita boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada calon penjual atau pembeli perniagaan atau aset tersebut;

 • sekiranya kami mengalih keluar mana-mana fungsi perniagaan kami di mana kami mengumpul atau menyimpan maklumat anda (termasuk hosting dan penyelenggaraan Laman kami) dalam hal ini kami akan memastikan bahawa mana-mana penyedia perkhidmatan tersebut menyimpan maklumat anda secara sulit dan mematuhi sekurang-kurangnya kewajipan keselamatan yang sama dengan maklumat anda seperti yang kami lakukan; atau

 • jika kami berkewajipan untuk mendedahkan atau berkongsi maklumat peribadi anda untuk mematuhi sebarang kewajipan undang-undang, atau untuk menguatkuasakan atau menggunakan Terma dan Syarat kami dan perjanjian lain; atau untuk melindungi hak, harta, atau keselamatan pekerja kami, pelanggan kami, atau orang lain. Ini termasuk bertukar maklumat dengan syarikat dan organisasi lain untuk tujuan perlindungan penipuan dan pengurangan risiko kredit.

 

Hak Anda

Sekiranya anda telah bersetuju dengan kami menghantar maklumat pemasaran anda, anda berhak mengubah fikiran anda dan meminta kami untuk tidak menghantar maklumat pemasaran anda lagi. Seperti yang dinyatakan di atas, kami akan sentiasa meminta anda (sebelum mengumpul maklumat anda) jika anda ingin menerima maklumat daripada kami untuk tujuan tersebut. Anda boleh menggunakan hak anda untuk mencegah pemprosesan sedemikian dengan memeriksa kotak tertentu pada bentuk yang kami gunakan untuk mengumpul maklumat anda.

 

Anda juga boleh menggunakan hak pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di advice@nealsyardremedies.com Tapak kami boleh, dari semasa ke semasa, mengandungi pautan ke dan dari laman web rangkaian rakan kongsi, pengiklan dan sekutu. Jika anda mengikuti pautan ke mana-mana laman web ini, sila ambil perhatian bahawa laman web ini mempunyai dasar privasi dan kuki mereka sendiri dan kami tidak menerima sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk dasar ini. Sila semak dasar ini sebelum menyerahkan sebarang maklumat peribadi ke laman web ini.