Dasar Perkapalan

  • Kami menawarkan penghantaran standard untuk semua tempahan untuk RM12 ke Malaysia Barat dan RM20 ke Malaysia Timur.

  • Penghantaran percuma disediakan jika pesanan (selepas diskaun, jika berkenaan) adalah RM 200 dan ke atas Pesanan dihantar pada hari perniagaan sahaja (Isnin-Jumaat, tidak termasuk hari cuti Kebangsaan Malaysia).

  • Semua pesanan hendaklah diproses dan dihantar dalam masa 5 - 7 hari bekerja selepas pengesahan pesanan dan kelulusan kredit.

  • Anda boleh mula menjejaki bungkusan anda 48 jam selepas anda menerima nombor penjejakan anda Perhatikan bahawa semasa tempoh perayaan, sila berikan lebih banyak masa untuk penghantaran.

  • Kami meminta maaf atas ketidakselesaan yang disebabkan.

Dasar Privasi

LMJ Apothecary Sdn Bhd akan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi pelanggan kami (yang dapat mengenal pasti individu tertentu, sama seperti yang berlaku selepas ini) dengan menjadikannya isu utama kami untuk mengendalikan maklumat tersebut dengan betul dan menyimpannya dalam jagaan yang selamat.

 

1. Sistem Pengurusan

Berkenaan dengan Maklumat Peribadi pelanggan kami yang dikutip oleh LMJ Apothecary, Apoteker LMJ hendaklah berusaha untuk memastikan kandungannya tepat dan terkini. Dalam mengendalikan Maklumat Peribadi, Apoteker LMJ akan mengambil langkah-langkah yang perlu dan bersesuaian untuk memastikan pengurusan Maklumat Peribadi (langkah keselamatan maklumat) yang selamat termasuk pencegahan akses tidak sah, pemalsuan, kebocoran, dll oleh pihak ketiga. Di samping itu, LMJ Apothecary akan berusaha untuk mengekalkan dan mengukuhkan sistem pengurusan secara berkala mendidik pekerjanya tentang perlindungan Maklumat Peribadi.

 

2. Koleksi

LMJ Apothecary akan memperoleh Maklumat Peribadi mengikut cara yang sah dan adil:

 

a) Apabila pelanggan membeli produk jenama yang dikendalikan oleh Apothecary LMJ.

b) Apabila pelanggan menggunakan pelbagai perkhidmatan termasuk meja pelanggan atau melawat laman web LMJ Apothecary.

c) Apabila pelanggan bekerjasama dalam pelbagai aktiviti pemasaran.

d) Apabila pelanggan menghadiri pelbagai acara LMJ Apothecary, dll. LMJ Apothecary boleh meminta pelanggannya apabila diperlukan untuk memberikan nama, alamat, nombor telefon, umur, tarikh lahir, jantina, alamat e-mel, pekerjaan, komposisi keluarga, keterangan produk yang dibeli, perihalan pelbagai perkhidmatan yang digunakan, pilihan berkaitan untuk kosmetik, fesyen, dan sebagainya, saiz, keadaan kulit, dan kandungan pendapat dan konsultasi, dan lain-lain. Maklumat peribadi akan dikutip terus dari pelanggan atau melalui rakan perniagaan LMJ Apothecary dalam skop yang diperlukan untuk menjalankan perniagaannya.

 

3. Pemberitahuan mengenai Tujuan Kegunaan

LMJ Apothecary dengan jelas menyatakan dan mengumumkan maklumat yang perlu seperti tujuan penggunaan, skop rakan perniagaan, maklumat hubungan terlebih dahulu, dan hendaklah berusaha untuk mendapatkan Maklumat Peribadi hanya selepas mendapat kelulusan.

 

4. Skop Tujuan Penggunaan

Apothecary LMJ hendaklah mengenal pasti tujuan penggunaan sejauh mungkin, dan mengendalikan Maklumat Peribadi hanya dalam skop tujuan penggunaan dengan jelas dinyatakan dan diumumkan kecuali apabila LMJ Apothecary memperoleh persetujuan awal orang pertama atau apabila diakui secara sah sebagai kes khas . Walau bagaimanapun, dengan syarat bahawa perkara berikut hendaklah dikecualikan.

 

a) Apabila perlu untuk melindungi kehidupan seseorang, badan atau harta mereka, dan persetujuan individu yang dikenal pasti sukar diperoleh.

b) Apabila amat diperlukan untuk memperbaiki kesihatan awam atau mempromosikan perkembangan anak remaja, dan persetujuan individu yang dikenal pasti sukar diperoleh.

c) Apabila perlu untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan, organisasi awam tempatan, atau yang ditugaskan oleh mereka dalam melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan, dan ada risiko bahwa memperoleh persetujuan orang yang dikenal pasti dapat menghalang pelaksanaan tugas.

 

5. Tujuan Penggunaan Maklumat Peribadi

Maklumat Peribadi pelanggan akan digunakan hanya untuk meneruskan urus niaga dengan mereka secara selamat dan tepat dan menyediakan produk dan perkhidmatan yang lebih baik. Apothecary LMJ tidak boleh menggunakan maklumat itu kecuali untuk tujuan berikut:

 

a) Penghantaran produk dan penyediaan perkhidmatan dalam perniagaan Apothecary LMJ termasuk kosmetik, makanan kesihatan, dan barangan untuk kehidupan seharian serta data rujukan untuk pengurusan kredit, perkhidmatan bil, dan penyelidikan dan pembangunan produk dan perkhidmatan

b) Penyediaan pelbagai bahan dan media statistik, pelaksanaan pelbagai aktiviti pengumuman dan pemasaran melalui panggilan telefon dan mel terus mengenai produk dan perkhidmatan

c) Rekod dan susunan kandungan pendapat

d) Aktiviti sokongan pelanggan seperti menjawab pelbagai pertanyaan dan menyediakan perkhidmatan selepas jualan

e) Pemberitahuan maklumat yang diperlukan untuk menguruskan laman web LMJ Apothecary

f) Pemasaran dan aktiviti promosi jualan

g) Pengedaran maklumat mengenai kandungan iklan LMJ Apothecary atau pihak ketiga

h) Penguatkuasaan hak dan pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak, undang-undang dan peraturan. Apothecary LMJ hendaklah menggunakan dan memberikan Maklumat Peribadi kepada rakan niaga dalam skop yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan di atas, dan hanya dalam skop yang diperlukan untuk melaksanakan perniagaan LMJ Apothecary

 

6. Pemberian Maklumat Peribadi kepada Pihak Ketiga

Maklumat Peribadi pelanggan boleh didedahkan atau diberikan kepada pihak ketiga dalam kes berikut:

 

a) Apabila persetujuan individu telah diperoleh mengenai pendedahan dan peruntukan;

b) Apabila berdasarkan undang-undang dan peraturan;

c) Apabila Maklumat Peribadi disediakan kepada rakan niaga dalam ruang lingkup dan item yang diperlukan daripada item Maklumat Peribadi seperti yang dinyatakan dalam perkara 2 di atas, yang dikumpul secara bertulis atau melalui maklumat elektronik dan cara lain untuk mencapai maksud penggunaan maklumat kepada pelanggan . Sekiranya pelanggan ingin menghentikan pemberian Maklumat Peribadi kepada pihak ketiga yang dinyatakan di atas, LMJ Apothecary akan menghentikan penyediaan Maklumat Peribadi kepada pihak ketiga yang dinyatakan di atas berdasarkan permintaan pelanggan. Walau bagaimanapun, dalam hal ini, sila diingatkan bahawa pelanggan tidak boleh menerima pelbagai perkhidmatan Apothecary LMJ.

d) Apabila pendedahan dan kepercayaan maklumat dijalankan dalam skop yang diperlukan apabila pengendalian Maklumat Peribadi diserahkan kepada agen untuk mencapai matlamat penggunaan maklumat kepada pelanggan. Dalam kes sedemikian, LMJ Apothecary akan memastikan pengurusan Maklumat Peribadi dengan menghendaki ejen berkaitan untuk menjalankan pengurusan maklumat yang bersamaan dengan Apothecary LMJ; dan

e). Apabila Maklumat Peribadi disediakan, berikutan penggantian perniagaan disebabkan oleh penggabungan dan sebab-sebab lain.

 

7. Pendedahan, Semakan, Penggantungan Penggunaan, dan sebagainya

Maklumat Peribadi Jika pelanggan ingin LMJ Apothecary untuk mendedahkan Maklumat Peribadinya sendiri kepada pelanggannya, LMJ Apothecary akan bertindak balas dengan segera mengikut undang-undang dan peraturan selepas mengesahkan identiti pelanggan kecuali ada sebab tertentu. Di samping itu, jika pelanggan ingin semakan atau penggantungan penggunaan, dan lain-lain Maklumat Peribadi pelanggan, LMJ Apothecary akan bertindak balas dengan segera mengikut undang-undang dan peraturan selepas mengesahkan identiti pelanggan. Sila hubungi meja pelanggan LMJ Apothecary mengenai pertanyaan mengenai pendedahan, semakan semula, penggantungan penggunaan, dsb. Atau pertanyaan dan aduan, dsb. Berkenaan dengan pengendalian Maklumat Peribadi.

 

8. Tempoh Pengekalan dan Penghapusan

Maklumat Peribadi Maklumat Peribadi pelanggan akan dikekalkan dan diuruskan sewajarnya dalam tempoh yang ditentukan oleh Apoteker LMJ, dan akan dihapuskan secara selamat selepas penamatan tempoh tersebut.

 

9. Pematuhan Undang-undang dan Peraturan Dalam mengendalikan

Maklumat Peribadi pelanggan, LMJ Apothecary akan mematuhi "Akta Perlindungan Maklumat Peribadi" dan undang-undang dan peraturan Jepun yang lain untuk digunakan, mengkaji semula pengendalian secara berterusan, dan berusaha untuk penambahbaikan dan peningkatannya.

 

POLISI MEDIA SOSIAL

 

1. Dasar Asas

LMJ Apothecary (selepas ini Kami) mengendalikan TIGA laman Facebook rasmi TIG dan TIGA halaman rasmi Instagram MY (selepas ini Laman Kami) dan menawarkan maklumat yang menyenangkan kepada pengguna (selepas ini Pengguna). Kami kerap menyemak komen dari Pengguna, dan boleh memadamkan apa yang Kami anggap tidak sesuai walaupun mereka berkaitan dengan Halaman. Di samping itu, Kami menghargai pemahaman anda sebelum ini bahawa Kami mungkin tidak dapat membalas semua komen. Kami juga menghargai pemahaman anda bahawa Laman kami boleh ditamatkan atau dipadam tanpa notis terlebih dahulu. Terima kasih kerana memahami bahawa pengeposan dan ulasan dari Pengguna tidak semestinya sesuai dengan pengumuman rasmi kami. Bagi pertanyaan mengenai produk kami dan lain-lain, sila klik "hubungi" di TIGA laman web rasmi.

 

2. Syarat Perkhidmatan

Syarat-syarat ini terpakai apabila Pengguna menggunakan Halaman. Pengguna hendaklah bersetuju untuk mematuhi terma semasa menggunakan Halaman.

 

3. Semakan Terma

Kami berhak untuk menyemak semula syarat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau kelulusan Pengguna. Dalam kes ini, syarat-syarat penggunaan Halaman hendaklah berdasarkan terma yang diubahsuaikan. Terma perkhidmatan yang diubahsuaikan adalah berkesan apabila ia diposkan.

 

4. Tempoh, Penggantungan, Gangguan Perkhidmatan, dll.

Kami berhak untuk menyemak, menambah, atau menghentikan sebahagian atau semua kandungan perkhidmatan Halaman tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau kelulusan Pengguna.

 

5. Ganti rugi

Kami tidak akan bertanggungjawab untuk kandungan komen yang disiarkan oleh Pengguna pada Halaman. Kami tidak akan bertanggungjawab sama sekali untuk apa-apa kerosakan yang dikenakan ke atas Pengguna atau pihak ketiga disebabkan oleh masalah yang disebabkan dalam hubungan dengan Halaman antara Pengguna atau antara Pengguna dan pihak ketiga. Kami tidak akan bertanggungjawab sama sekali untuk apa-apa kerosakan (termasuk kerosakan akibat penamatan Halaman dan penghapusan pos, tetapi tidak terhad kepada mereka) yang dikenakan kepada Pengguna yang berkaitan dengan penggunaan Halaman

 

6. Perkara yang dilarang

Sila nyatakan komen yang tertera di bawah. Kami akan memadam komen-komen yang terkandung dalam mana-mana yang berikut.:

Kesalahan terhadap individu tertentu Defamasi terhadap Syarikat Lain Defamasi terhadap kami

Sesuatu untuk mengenal pasti Maklumat Peribadi Sesuatu yang perlu dilakukan dengan laman temu janji dan kegemaran mereka

Sesuatu yang mendorong pelawat untuk melawat laman web lain

Sesuatu yang diskriminasi

Sesuatu yang menyinggung kepada ketenteraman awam dan akhlak atau sesuatu yang cabul

Sesuatu yang dianggap tindakan keganasan

Sesuatu yang memfitnah atau menghina

Sesuatu yang bertentangan atau dikhuatiri bercanggah dengan hak harta intelektual

Sesuatu yang dianggap sebagai aksi publisiti Lain-lain yang Kami anggap tidak sesuai

Kelulusan & Sijil kami:

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle